Aantal zelfstandigen blijft stijgen

Print
Het aantal zelfstandigen in ons land blijft stijgen. Vorig jaar kwamen er opnieuw 18.992 bij. Dat brengt hun totaal op 923.946, blijkt uit cijfers het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering van Zelfstandigen.

Zowel het aantal zelfstandigen in hoofdberoep als het aantal in bijberoep dikten aan. Het aantal mensen in hoofdberoep steeg met 1,21%. Het aantal bijberoepers ging met met bijna 5% op vooruit.

In het verlengde van deze trends situeert zich ook de constante stijging van het aantal gepensioneerden dat nog als zelfstandige blijft werken. Hun aantal dikte met 2,72% aan tot 64.389.

Inkomen

De RSVZ berekent de sociale bijdragen die zelfstandigen moeten betalen op hun inkomsten van drie jaar geleden. In 2008 werd als basis het inkomen van 2005 genomen. Dat kwam gemiddeld uit op 21.483,03 euro. Een toename met 2,59% in vergelijking met het jaar voordien.

Het beheer van het sociale stelsel van de zelfstandigen verliep vorig jaar voorspoedig. Er bleef een bonus over van 201,7 miljoen euro.

JVG

Nu in het nieuws