CD&V, Open Vld, Sp.a en N-VA bereid om Vlaamse regering te vormen

CD&V, Open Vld, Sp.a en N-VA bereid om Vlaamse regering te vormen

CD&V, Open Vld, Sp.a en N-VA bereid om Vlaamse regering te vormen

Print
Vlaams minister-president Kris Peeters zegt dat na een eerste gespreksronde vier partijen bereid zijn om in de Vlaamse regering te stappen: CD&V, Open Vld, Sp.a en N-VA.

Vlaams Belang, Lijst Dedecker en Groen! kiezen voor de oppositie, conform de verkiezingsuitslag. Verwacht wordt dat de onderhandelingen met de vier regeringspartijen volgende week beginnen.

Lees ook het standpunt Valkeniers: "Dit getuigt van respect voor de kiezers"

Lees ook: 'Speelt Peeters drie of vier op een rij?'


Vier coalities mogelijk

Een en ander maakt vier coalities mogelijk:

1. CD&V, N-VA, Spa. en Open Vld
2. CD&V-Sp.a en Open Vld (de zogenaamde klassieke tripartite)
3. CD&V, N-VA en Sp.a
4. CD&V, N-VA en Open Vld


Warm en sociaal Vlaanderen

De vier regeringspartijen zullen op een aantal punten het eens moeten zijn met elkaar zegt Peeters. Hij doelt dan op de aanpak van de economische crisis, het opstellen van een evenwichtige begroting etc.

Peeters wil een "warm en solidair Vlaanderen". "Last but not least willen we nadenken over een verdere staatshervorming en het kader waarbinnen we die kunnen realiseren", zei Peeters.

Nu in het nieuws