Nationale Bank: "Ons voorbereiden op betere tijden"

Print
"Het mag nu nog slecht gaan in ons land, we moeten ons toch voorbereiden op betere tijden. De overheid moet een plan maken waarin ze duidelijk maakt hoe ze haar hulp gaat terugschroeven en dat duidelijk gaat communiceren." Dat zegt gouverneur Guy Quaden van de Nationale Bank.

Quaden ziet twee redenen voor zo'n plan. Eén: België heeft al een hoge staatsschuld. In 2010 komen we opnieuw boven de 100% uit van wat alle Belgen in één jaar verdienen. We mogen niet vervallen in een scenario zoals Ierland, waar de schuldgraad in drie jaar van 25% naar 85% schiet. En twee: als de overheidsschuld te hoog oploopt, worden Belgen wantrouwig. Ze gaan dan een rem zetten op hun uitgaven omdat ze meer gaan sparen. En dat is niet goed voor de economie."

Momenteel is een verstrakking echter nog niet aan de orde van de dag. Volgens de Nationale Bank zullen we dit jaar 3,5% minder goederen en diensten produceren dan in 2008. Een herstel moet pas in de loop van volgend jaar worden verwacht. Toch denkt hij dat over het hele jaar nog een verdere daling met 0,2% moet worden verwacht.

Werkgelegenheid

Voor de werkgelegenheid ziet het er nog iets somberder uit. De Belgische bedrijven draaien nu maar op 70% van hun capaciteit. Bij een herneming moet eerst die worden opgevuld, vooraleer er nieuwe investeringen worden gedaan. Het aantal jobs zal dan ook maar ten vroegste eind 2010 weer gaan stijgen. Tussen eind 2008 en eind 2010 zullen dan wellicht zo'n 140.000 arbeidsplaatsen verloren zijn gegaan.

Begroting

Deze malaise heeft duidelijk gevolgen voor de inkomsten en uitgaven van de Belgische staat. Dit jaar staan tegenover elke 100 euro aan inkomsten wellicht zo'n 105,5 euro aan uitgaven. In 2010 loopt dat op tot 106 euro aan uitgaven. "Maar nadien moet de toestand normaliseren. We moeten zo snel mogelijk terug naar een evenwicht", aldus Quaden.

Quaden: "Als je deze cijfers ziet, raak je pas echt ontgoocheld door de prestaties van 2007 en 2008. Dat waren jaren met een stevige economische groei en toch zat men met een deficit. Jammer. Het waren twee verloren jaren."

Johan VAN GEYTE

.

Nu in het nieuws