Turnhout kan centrum makkelijk autoluw maken

Turnhout kan een autoluw centrum hebben, want maar twintig procent van de auto’s in de spits is doorgaand verkeer.

Dat is één van de conclusies die uit de stadsdebatten rond mobiliteit naar voren kwamen. Het studiebureau Tritel stelde tijdens het laatste debat de voorlopige resultaten van tellingen voor.

Binnenring

Daaruit bleek dat het op veel kruispunten in het centrum te druk is. Ook het tracé Renier Sniedersstraat naar de Hannuitstraat is een veel gebruikte weg. Dat wil zeggen dat veel mensen toch die binnenring nemen.

En omdat maar twintig procent van de auto’s in de avondspits doorgaand verkeer is, zou Turnhout een autoluw centrum kunnen krijgen.

De doorstroming op de ring moet dan wel verbeteren. Het studiebureau onderzoekt nu verder hoe dat kan. Hoe groot dat ‘centrum’ zal zijn, moet ook onderzocht worden.

Bussen

In een autoluw centrum zouden er wel kriskras bussen kunnen rijden. In 2008 namen er elke dag gemiddeld 6.500 mensen de bus in Turnhout.

Hoewel er vaak geklaagd wordt over lege bussen in de stad, is het dus toch een belangrijk vervoersmiddel.

Zebrapaden

Wat de voetgangers betreft, merkte de stad in de debatten op dat die liever meer zebrapaden zien.

“Wij hebben in het verleden zelden zebrapaden aangelegd omdat voetgangers dan verplicht zijn om die te nemen. Maar wij merken dat voetgangers die steun toch vragen. We zullen die visie dus herbekijken”, vertelt Hugo Meeus van de dienst ruimtelijke ordening.

MAMI

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Turnhout