Studentenjobs zorgen voor iets meer vacatures

Print
Het aantal vacatures dat bij de VDAB nog op invulling wacht, is in mei gestegen tot 38.144. De toename is vooral het gevolg van een hoger aanbod aan studentenjogs. Tijdens de zomerlaande zullen deze laatste snel verdwijnen.

In de loop van mei ontving de VDAB 18.821 nieuwe vacatures. Dat waren er enkele honderden minder dan in april, toen er nog 19.493 werden genoteerd. Bovendien ging het om het laagste cijfer van geheel 2009. Al lag he nog steeds een stuk hoger dan het bijzonder slechte cijfer van november 2008, toen er maar 16.951 nieuwe dossiers werden geopend.

Het aantal vacatures dat nog op invulling wacht, is daarentegen met enkele honderden toegenomen, van 37.594 in april tot 38.144 in mei. Het groeiende aantal openstaande studentenjobs verklaart deze stijging. Eind april telde VDAB 3.751 openstaande studentenjobs, eind mei 4.349. Dat het aantal openstaande studentenjobs stijgt tijdens april en mei is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Tijdens de zomermaanden zal deze stock aan studentenjobs snel verdwijnen.

Voor een aantal knelpuntberoepen zoals verzorgenden, verpleegkundigen, horecapersoneel en opvoeders, is het aantal vacatures sinds het begin van dit jaar zelfs gestegen. Ook voor andere knelpuntberoepen, zoals ingenieurs, vakmannen in de bouw, schoonmaakpersoneel, technisch tekenaars, technici en vertegenwoordigers blijven er honderden vacante arbeidsplaatsen. Heroriëntatie naar een knelpuntberoep biedt werkzoekenden dus mogelijkheden, aldus de VDAB.

Uitzendopdrachten

Opvallend nog: het aantal door VDAB ontvangen uitzendopdrachten daalde in april en mei bijzonder sterk. Dat had diverse redenen. Ten eerste is er de strijd tegen dubbele vacatures die ervoor zorgt dat het aantal ontvangen uitzendopdrachten blijft dalen.

Daarnaast is de publicatieprocedure voor uitzendopdrachten aangepast. Waar voordien uitzendopdrachten maximaal vier weken gepubliceerd bleven, kunnen zij vanaf maart even lang gepubliceerd blijven als een gewone job. Dit zorgt ervoor dat er minder uitzendopdrachten worden ingevoerd.

Ten slotte kunnen uitzendkantoren vanaf maart 2009 ook gewone jobs invoeren, wat een lichte toename van het aantal ontvangen en openstaande gewone jobs veroorzaakt, ten nadele van de uitzendopdrachten.

JVG

.

Nu in het nieuws