Betonfabriek Coeck krijgt vergunning

Niel - Betonfabriek Coeck heeft van de provincie een vergunning gekregen om een vierde pers, een verpakkingsmachine en een loskraan tijdens de nacht te bedienen.

Betonfabriek Coeck diende enkele maanden geleden een vergunningsaanvraag in voor het plaatsen van een vierde pers en diende meteen een aanvraag in om een verpakkingsmachine en loskraan tijdens de nacht te bedienen. Omdat het om een klasse 1 aanvraag ging, mocht het gemeentebestuur enkel een advies uitbrengen. Het gemeentebestuur had in zijn advies het nachtwerk tot een minimum beperkt en de provincie heeft daar rekening mee gehouden.

De provincie ging wel akkoord met de uitbreiding van de activiteiten. De omwonenden reageren verdeeld. “Heel wat mensen ondervinden hinder van Coeck. Daar kun je niet omheen”, zegt Carl Janssens uit de Molenstraat. “Door trillingen van de machines zijn er in veel woningen barsten ontstaan. Laat je auto enkele uren op straat staan en er ligt een pak stof op. Anderzijds begrijp ik dat Coeck veel werk verschaft. Bovendien moet ik toegeven dat de verantwoordelijken van de betonfabriek onze klachten op een voorkomende manier onderzoeken en er mogelijk een oplossing aan geven.”

An Vermant uit de Kapelstraat vindt het dan weer spijtig dat Coeck zich niet altijd houdt aan de afspraken. “In de overeenkomst staat vermeld dat de vrachtwagens slechts vanaf 6u mogen worden geladen. Het gebeurt vaker dat er al vanaf vijf uur ’s morgens wordt gewerkt, met als gevolg dat mijn kinderen, mijn echtgenoot en ik nooit een goede nachtrust hebben.”

PVR

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio