Dossier Oosterweel

Lange Wapper en co stellen tentoon

In het FelixArchief kunnen Antwerpenaars nu ook kennismaken met het alternatievenonderzoek voor de Oosterweelverbinding en de Lange Wapperbrug van Arup/ Sum.

De studie wordt uit de doeken gedaan op 52 panelen. Er is ook een video van dertig minuten. “We geven gewoon de inhoud van de studie weer zonder politieke duiding”, zegt burgemeester Patrick Janssens (sp.a). “Daarnaast leggen we het standpunt van de stad Antwerpen uit."

"Deze tentoonstelling is een aanvulling op het openbaar onderzoek. Het is belangrijk dat mensen objectieve info krijgen, want het gaat om een belangrijke beslissing. Bovendien denken veel mensen ten onrechte dat de beslissing al lang genomen is.”

FelixArchief, Oude Leeuwenrui 29

SVW

Meer over Oosterweel en overkapping Ring