Bewoners werken alternatief plan uit voor herinrichting straat

Print
Dendermonde - Het stadsbestuur van Dendermonde betrekt voor het eerst bewoners bij de keuze van het beste scenario voor de herinrichting van de Gaverstraat.

“Samen met de aanleg van collectoren in de Smidsestraat door Aquafin plant het stadsbestuur riolerings- en wegenwerkzaamheden in de Gaverstraat”, legt Leen Dierick (CD&V), schepen van Openbare Werken uit.

Vierde alternatief

“Wij stellen drie scenario’s voor. De bewoners zijn nauw betrokken bij de keuze van het wegprofiel. Op een inspraakbijeenkomst opteerden zij voor een vierde alternatief.”

De Gaverstraat is 12 meter breed met rijvakken van zes meter breed en parkeerstroken van drie meter langs elke kant.

Voor- en nadelen

“In de drie scenario’s varieert de breedte van het wegprofiel tussen 12 en 15,5 meter”, stelt stadsingenieur Jan Everaert vast.

“Elk voorstel heeft voor- en nadelen. Bij het eerste scenario zijn er trottoirs langs beide kanten en een parkeerstrook, maar geen fietspaden. Het tweede plan omvat trottoirs en fietspaden langs beide kanten en een parkeerstrook."

"Plan drie heeft trottoirs en parkeerstroken aan beide kanten, maar heeft dan weer geen fietspaden.”

Kosteloze inname

In twee van de drie scenario’s is kosteloze inname van privé-eigendommen, vooral voortuintjes, nodig. Dat zien veel bewoners niet zitten.

Samen met de stad werkten zij een vierde alternatief uit zonder verplichte grondinname.

Fietspaden als trottoir

De bewoners opteren voor een wegprofiel met fietspaden langs beide kanten die als trottoir bruikbaar zijn en een parkeerstrook langs de kant van de Tuinlaan.

Dit is volgens Dierick slechts mogelijk omdat De Lijn de gevraagde breedte van 6,6 meter voor de rijvakken reduceert tot 6,2 meter. “Eigenaars kunnen grond afstaan voor de aanleg van een trottoir op kosten van de stad.”

WO

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio