Schepencollege kritisch voor biogasinstallatie

Print
Beveren-Waas - Zevenhonderdvijftig bezwaarschriften kwamen binnen op het gemeentehuis tegen de plannen voor een biogasinstallatie in Verrebroek.

Het openbaar onderzoek over de milieuvergunning voor een biogasinstallatie in de Moeringstaat is juist afgesloten. 750 bezwaarschriften werden ingediend. Het gemeentebestuur van Beveren formuleert binnenkort een advies aan de provincie.

Beperkt draagvlak

Dat de meeste Verrebroekenaars geen nieuwe biogasinstallatie willen in hun achtertuin werd duidelijk op een informatievergadering. Meer dan 400 geïnteresseerden kwamen opdagen waardoor OC De Verre nokvol zat.

Dat het maatschappelijk draagvlak beperkt is, blijkt nu ook uit het aantal bezwaarschriften dat binnenliep tijdens het openbaar onderzoek.

Bezwaarschriften

“Onze diensten zullen de komende dagen en weken alle bezwaarschriften doornemen”, vertelde burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) tijdens de voorbij gemeenteraad.

“Daarna zullen we een advies formuleren aan de bestendige deputatie, die de eindbeslissing heeft.”

Geen definitief standpunt

Een definitief standpunt wou Van de Vijver nog niet innemen, maar hij liet wel duidelijk in zijn kaarten kijken.

“Op ons grondgebied is er al een biogasinstallatie in landbouwgebied en die levert reukhinder op. Gelukkig bevindt die installatie zich niet al te dicht bij de woonkern, wat in het geval van Verrebroek wel zo zou zijn. We stellen ons dan ook de vraag of zo’n biogasinstallatie niet beter thuishoort in industriegebied.”

Extra transport

Schepen van Milieubeleid Luc Maes (Open Vld) sluit zich daarbij aan. “De biogasinstallatie brengt niet enkel geurhinder met zich mee, maar ook extra transport. Verrebroek is daar niet op ingericht.”

André Rogier van actiecomité STUIVER reageert afwachtend. “Ik wil niet op de feiten vooruitlopen. De weg is nog lang. Zelfs als het gemeentebestuur een negatief advies geeft, is er nog niks beslist. De prijzen worden pas uitgedeeld aan de eindmeet.”

STTI

MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio