Vlaanderen betaalt zes miljoen voor sanering Balmatt

Print
Mol - OVAM startte woensdag met de bodemsanering van de Balmatt-site in Mol-Donk.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) is gestart met de bodemsanering op de site van het failliete Balmatt in Mol-Donk.

Vanaf 1923 tot het faillissement in 1998 produceerde het bedrijf asbesthoudende bouwmaterialen.

Dure operatie

“De kostprijs is ruim zes miljoen euro. Het is daarmee een van de duurste saneringsoperaties in Vlaanderen”, weet OVAM-baas Henny De Baets.

Ze wijst ook op de specifieke opdracht van de overheid om historische vervuiling aan te pakken als de eigenaars in gebreke blijven.

Vervuilde grond

De asbestfabriek onderging al een bovengrondse sanering op kosten van de overheid, maar het zwaarste komt nu aan de beurt. “We moeten 25.000 kubieke meter grond afgraven”, zegt De Baets.

“15.000 ton is vervuild met asbest en de rest met tolueen en zware metalen. De sanering gebeurt in drie fasen. In de laatste fase wordt ook het grondwater gezuiverd. De werkzaamheden duren tot 2011."

Nabestemming

Minister-president Kris Peeters (CD&V) was voor de gelegenheid naar Mol afgezakt. Hij zette vijf jaar geleden als Vlaams minister van Openbare Werken het dossier op de sporen. Hij bracht nieuws over de nabestemming van het 6,5 hectare groot Balmatt-terrein.

“Op 11 juni staat de aankoop van de gesaneerde terreinen op de agenda van de vergadering van de raad van bestuur van VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, red.). Ik kan niet op de beslissing vooruitlopen, maar het is de bedoeling dat het nieuwe hoofdkwartier van VITO op deze site komt.”

AK

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio