Meer aardappelen en bomen, minder sierteelt, fruit, groenten en maïs

Print
Er wordt dit jaar in Vlaanderen meer ruimte ingenomen voor het telen van aardappelen en de aanplant van bomen. Maar minder voor onder meer sierteelt, fruit, groenten en maïs. Dat blijkt uit de verzamelaanvragen die de boeren indienden en die door Vlaams minister-president Kris Peeters werden bekendgemaakt.

Er werd dit jaar in Vlaanderen 10,21% meer ruimte ingenomen voor het zetten van aardappelen. De oppervlakte voor het telen van consumptieaardappelen steeg tot 39.452 ha.

Ook voor bieten ruimen de Vlaamse landbouwers meer plaats in. De gebruikte ruimte steeg met bijna 6% tot 26.076 ha. Vooral suikerbieten werden meer gezet. Hier steeg de oppervlakte met 6,55%, voor voederbieten is er een toename met 1,25% tot 3.181 ha.

De sterkste procentuele stijging komt van de aanplant van houtachtigen. De

bebossing

steeg met liefst 72% tot 820 ha.

Dalers

Maar er zijn ook dalers. Zo laat de crisis in de sierteelt duidelijke sporen na. De oppervlakte die voor deze teelt wordt gebruikt, daalde met bijna 10% tot 5.181 ha.

Voorts werd ook minder

maïs

gezet. Hier daalde de oppervlakte met 3,3% tot nog 183.438 ha.

Minder goed vergaat het ook de teelt van groenten en fruit. Voor groenten werd 2,72% minder oppervlakte ingenomen. Ze bedraagt nu nog 90.578 ha. Voor fruit is er een daling met 3,17% naar 15.617 ha.

JVG