Welke vergoeding bij collectief ontslag?

Print
Het is in deze crisistijden helaas schering en inslag: collectief ontslag. De werkgever is in dat geval verplicht om alle werknemers een vergoeding te betalen.

Deze vergoeding, die gedurende een periode van vier maanden wordt uitgekeerd, bedraagt de helft van het verschil tussen het netto-referteloon (brutomaandloon begrensd tot 2.962,54 euro, verminderd met sociale zekerheidsbijdrage en fiscale inhoudingen) en de werkloosheidsuitkeringen.

Wie heeft geen recht op een vergoeding?

Onder andere uitzendkrachten zijn uitgesloten van een vergoeding bij collectief ontslag. Ook arbeiders uit het bouwbedrijf en seizoensarbeiders in ondernemingen voor groenten- en fruitconserven zijn uitgesloten, net zoals werknemers die de sluitingsvergoeding genieten.

Op zoek naar een job? Surf naar jobs.gva.be

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio