Leerkrachten zijn tevreden over hun job

Leerkrachten zijn tevreden over hun job

Leerkrachten zijn tevreden over hun job

Print
Ondanks de vaak negatieve berichten over het lerarenberoep, blijkt dat leerkrachten tevreden zijn over hun werk. Meer nog: lesgeven vinden ze belangrijker dan het loon of de vele vakantiedagen.

Dat is de conclusie van een grootscheepse doorlichting van het lerarenberoep, die in opdracht van onderwijsminister Frank Vandenbroucke is uitgevoerd door onderzoekers van de universiteiten van Brussel en Antwerpen.

Groeiend tekort

Leerkrachten zijn gemiddeld zelfs meer tevreden dan de rest van de werkende bevolking. Ze zijn meer dan gemiddeld actief in vrijwilligerswerk, zijn verdraagzamer, minder individualistisch en hebben meer vertrouwen in de politiek en de maatschappelijke instellingen.

Toch is er nu al een tekort aan leerkrachten en dreigt dat tekort de volgende jaren nog groter te worden. Steeds minder jongeren kiezen voor een lerarenopleiding. Bovendien hebben beginnende leerkrachten de eerste jaren te kampen met een zeer grote jobonzekerheid en weten ze vaak eind augustus nog niet of ze een week later werk hebben.

Deze moeizame instroom moet volgens de onderzoekers voor de volgende minister van Onderwijs een prioriteit zijn.

LS/SofVa

MEEST RECENT