België zakt weg als interessant investeringsland

Print
België is van de vijfde naar de achtste plaats gezakt in de Europese ranglijst van landen waar het interessant is om te investeren. In 2007 investeerden nog 175 buitenlandse firma's in ons land, in 2008 zakte dit naar 142. Over heel Europa bleeft het aantal nochtans constant.

Onrustwekkend is dat slechts de helft van de nieuwe buitenlandse investeringen in ons land echt nieuwe projecten zijn. De andere helft waren uitbreidingen van reeds bestaande installaties.

Bovendien creëren de nieuwe buitenlandse investeringen weinig bijkomende werkgelegenheid. In heel Europa daalt de jobcreatie als gevolg van nieuwe investeringen met 16%. In België werden 3.391 nieuwe jobs gecreëerd, een daling van 23%, beduidend slechter dus dan het Europese gemiddelde. Daardoor zakken we van de 12de naar de 14de plaats in de rangschikking inzake jobcreatie.

Nederland werpt zich op als onze grootste concurrent bij het aantrekken van buitenlandse investeringen. De belangrijkste hinderpalen in België zijn de hoge fiscale druk, het gebrek aan ondernemingscultuur én het gebrek aan stabiliteit en transparantie van het politieke en wettelijke kader.

Naast de klassieke grote investeringslanden zoals het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Spanje moeten we nu ook Polen, Roemenië en Rusland laten voorgaan.

Vlaanderen valt terug

Vooral Vlaanderen ziet een terugval van de buitenlandse investeringen. Onze regio tekende vorig jaar voor 74 van de 142 nieuwe projecten (52%). Wallonië telde 40 nieuwe projecten (28%) en Brussel 28 (20%). Wat opvalt, is dat Vlaanderen sinds 2005 almaar meer terrein verliest op de andere regio's. Sinds 2005 is het aandeel met 10% gezakt. De provincie Antwerpen loopt het sterkst terug. Henegouwen, Luik en Limburg realiseren zelfs een lichte groei in vergelijking met vorig jaar.

Vertrouwen

Uit een grootschalige bevraging van het adviesbureau Ernst & Young bij internationale bedrijfsleiders blijkt dat de klassieke troeven van België om investeerders aan te trekken negatief evolueren. De achteruitgang is het meest uitgesproken voor het criterium 'stabiliteit en transparantie van het politieke en wettelijke kader' (van 65% naar 40%). Ook het vertrouwen in ons stabiel sociaal klimaat neemt sterk af (van 83% naar 67%). Eveneens opvallend én verontrustend is dat ons imago als een land van ondernemers een flinke deuk krijgt (van 71% naar 59%). Daarnaast blijven ook de hoge fiscale druk en de hoge loonkosten een belangrijke rem vormen bij het aantrekken van buitenlandse investeringen.

JVG

.

Nu in het nieuws