"Lierse burgemeester draait kiezer een rad voor ogen"

Burgemeester Marleen Vanderpoorten (Open Vld) kondigde twee weken geleden aan dat alle treinen Lier vanaf 2018 ondergronds zullen passeren. "Met wat ik van vice-eersteminister Steven Vanackere (CD&V) verneem, draait Vanderpoorten de kiezers een rad voor ogen", zegt Jan Mortelmans (Vlaams Belang).

cvanrompaey_fr

"Minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (Open Vld) en burgemeester Vanderpoorten vertelden toen ook dat de NMBS en de administratie Wegen van het Vlaams gewest overtuigd zijn van de opportuniteit ervan en dat ze het dossier volledig becijferd en onderbouwd hadden. Volgens een pamflet van Open VLD wordt de overeenkomst met de Vlaamse regering voor het ondergronds brengen van de spoorweg wellicht zelfs nog voor de verkiezingen van 7 juni getekend", zegt Mortelmans.

Enkel denkpistes

Volksvertegenwoordiger Jan Mortelmans ondervroeg woensdag minister Vanackere hierover. "Zijn antwoord loog er niet om", stelt Mortelmans. "De minister zegt dat het enige officiële tracé nog steeds het tracé is dat in juni 2000 door de Vlaamse regering werd weerhouden. Infrabel onderzoekt wel alternatieve tracés, maar het betreft hier enkel denkpistes die nog niet voldoende bestudeerd zijn. De minister voorspelt dat pas ten vroegste in het najaar duidelijk zal zijn welke alternatieven weerhouden kunnen worden."

"Het is juist dat de nieuwe Vlaamse regering over het definitieve tracé moet beslissen. Dat heb ik ook altijd gezegd", reageert Marleen Vanderpoorten. "Maar alle betrokkenen weten dat het in 2000 goedgekeurde tracé onmogelijk is om een aansluiting op de lijnen 15 en 16 te verkrijgen. Iedereen weet ook dat bij de reactivering van de IJzeren Rijn de spoorweg aan de Lispersteenweg in Lier moet verdwijnen."

Masterplan

"De principiële beslissing van de Vlaamse regering van vorige vrijdag voor het opstellen van een masterplan in een samenwerking tussen NMBS, De Lijn, de stad Lier en het Vlaams Gewest is nochtans een feit en de eerste stap van het hele dossier. Over die samenwerking heb ik al een ontwerptekst waarover we nog verder onderhandelen", besluit Vanderpoorten.

CHRIS VAN ROMPAEY

.

MEER OVER Lier

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio