Buurt Tuinlei verscherpt acties rond heraanleg

De bewoners van de Tuinlei blijven de plannen voor de heraanleg van hun straat met argwaan bekijken. Uit vrees voor het landelijke karakter verscherpen ze hun acties.

Toen de buurt in oktober vorig jaar van de plannen voor de heraanleg van hun straat op de hoogte werd gesteld, werd prompt een actiecomité gevormd. De bewoners vrezen dat een volledige verharding van hun straat, die nu nog uitloopt op een zandweg, de Tuinlei zal veranderen in een ontsluitingsweg naar de A12 en de Matenstraat.

Na overlegrondes met het gemeentebestuur is die vrees nog niet weggenomen en zit het buurtcomité met nog een aantal vragen. “Eerst werd de heraanleg van de Tuinlei verdedigd als noodzakelijke ontsluitingsweg tijdens de werkzaamheden in de Steenwinkelstraat. Maar tijdens een van de vergaderingen werd meegedeeld dat dit van elkaar wordt losgekoppeld. Welke zijn dan de argumenten om deze plannen te forceren?”, stelt het actiecomité.

“Het enige waar wij nood aan hebben, is een degelijk fietspad en een landelijk karakter. Geen drukke verkeersader waar vrachtwagens en bussen elkaar met gemak kunnen passeren. Een dezer dagen hangen we in de straat nieuwe affiches op. Maar we willen ook de dialoog met het gemeentebestuur openhouden”, zegt Rudi Thijs van het actiecomité.

Het gemeentebestuur is van plan om te kijken of het mogelijk is om van het gedeelte van de straat dat langs beide kanten bebouwd is, een zone 30 te maken. Ook blijven suggesties en voorstellen welkom.

BaR

MEER OVER

Aangeboden door onze partners

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio