Steeds meer klanten voor kringloopwinkels

De crisis speelt in de kaart van de 104 Vlaamse kringloopwinkels. Het voorbije jaar zagen die het aantal kopers stijgen van 2,96 miljoen naar 3,27 miljoen. dat is een aanwas met 11%. Samen gaven ze 14% meer uit aan tweedehandsgoederen.

jvangeyte

De kringloopwinkels zorgen niet alleen voor betaalbare goederen, maar ze houden ook heel wat materiaal van het stort of de verbrandingsoven. Vorig jaar konden ze 47.218 ton reeds gebruikte goederen inzamelen. Dat is een toename tegenover de 43.022 ton uit 2007 en omgerekend 7,66 kg per inwoner.

Vooral textiel blijft een topper. De kringloopcentra zamelden vorig jaar in totaal 8.230 ton in, of zo’n 1 000 ton meer dan in 2007.

Ook afgedankte elektische en elektronische apparaten zijn dankbaar materiaal voor de kringloopcentra, al viel hier een daling van 2.700 ton te merken. In 2008 brachten ze niettemin nog 10.881 ton aan toestellen bij elkaar. De hoge schrootprijzen in het begin van het jaar waren daaraan niet vreemd.

Een stijging zit er dan weer wel in de aanvoer van meubelen en huisraad. Al merken de kringloopcentra hier een duidelijke kwaliteitsdaling van de ingezamelde goederen.

De kringloopwinkels slaagden er in om bijna de helft van de ingezamelde goederen opnieuw in omloop te brengen. Dat komt dus neer op 3,68 kg per inwoner per jaar, 10% meer dan in 2007. Toch blijven we nog 25% verwijderd van de vooropgestelde 5 kg per inwoner die in het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijk Afval door de Vlaamse Overheid is gepland.

JVG