Zullen dumpingprijzen verkavelingsstop doorbreken?

Peter Keijzer van Kem Grondinvest wil een betaalbare verkaveling realiseren aan de Noorderlaan, maar wordt hierin niet gesteund door het gemeentebestuur.

jvandermosten

Al verschillende jaren bestaan er plannen om de woonuitbreidingsgebieden aan de Moerhoflaan en de Moerstraat te benutten om er een betaalbare en sociale verkaveling mogelijk te maken.

Om die woonuitbreidingsgebieden te kunnen aanspreken, moet men ter compensatie elders in de gemeente woon- en woonparkgebieden gaan bevriezen. Dit wil men nu doen voor gebieden aan de Jachthoornlaan, de Noorderlaan en de Waterstraat. Het gevolg hiervan is dat deze oppervlakte niet meer bebouwd mag worden.

Ophefmakend voorstel

Vermits die bevriezing vanavond op de agenda van de gemeenteraad staat, deed de eigenaar van de gronden aan de Noorderlaan, de firma Kem Grondinvest uit Kasterlee, de gemeente op het laatste nippertje een ophefmakend voorstel.

“Wij willen daar een betaalbare verkaveling realiseren met dertibouwkavels van iets meer dan 1.000 vierkante meter”, vertelt zaakvoerder Peter Keijzer (foto). “Achttien van die kavels zullen verkocht worden aan mensen met een duidelijk band met de gemeente en dit aan een spotprijs van 79 euro per vierkante meter. Deze prijs is zelfs nog lager dan die van vergelijkbare initiatieven in de Kempen.”

Bestemmingswijziging

“Zo eenvoudig is dit niet”, reageert schepen van Ruimtelijke Ordening Dirk Roosen (Open Vld). “Er is in Schilde al jaren een verkavelingsstop en in het coalitieakkoord is enkel de sociale en betaalbare verkaveling aan de Moerhoflaan opgenomen.”

Verder wijst Roosen erop dat het gebied in woonparkgebied ligt. “Voor een sociaal project is er dus een bestemmingswijziging nodig. Al was het alleen al maar om het in kleine kavels te mogen opsplitsen.”

Sebastiaan RUBBERECHT

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio