CD&V en sp.a willen geen verdubbeling van de jobkorting

Open VLD wil de Vlaamse jobkorting vedubbelen, maar CD&V en sp.a zien dat niet zitten, zo blijkt uit het verkiezingsprogramma 'Vlaanderen 09' op de VRT. "Geef de loketbediende in de bank een jobkorting, maar laat de bankdirecteur maar even zonder jobkorting", reageert sp.a-minister Frank Vandenbroucke.

ghouben

De jobkorting is de vermindering van de personenbelasting met 250 tot 300 euro voor alle werkenden die in het Vlaamse Gewest wonen. De bestaande jobkorting kost jaarlijks 700 miljoen euro. Open VlD wil dat bedrag verdubbelen.

"Wij willen gaan voor 150.000 nieuwe jobs", aldus minister Van Mechelen. Kris Peeters van CD&V stelt zich vragen bij de betaalbaarheid hiervan. "Open VLD wil het budget voor de jobkorting verdubbelen naar 1,4 miljard euro. Vraag is of daar, met de besparingen die we gaan doorvoeren, geld voor is?"

Vogels

Groen! was de eerste partij om het voorstel voor een dubbele jobkorting van Open VLD af te schieten. Groen!-voorzitster Mieke Vogels noemde het voorstel afgelopen weekend "een pure provocatie". De Vlaamse groenen hekelen het feit dat werklozen en gepensioneerden de korting niet krijgen. Vogels riep meteen CD&V en sp.a op om "kleur bekennen".