Kris Peeters: "Wanneer had federale overheid informatie over KBC?"

De kritiek van de Vlaamse regering op de communicatie van KBC houdt aan. Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) wil nu nagaan wanneer de federale regering al op de hoogte was van de nieuwe problemen bij de bank.

kscherpenberg

"Het is belangrijk om duidelijk te weten wanneer de Commissie Bank- en Financiënwezen bepaalde informatie heeft gekregen", aldus Peeters. "In de toekomst willen we dezelfde informatie krijgen als onze federale collega's."

De federale en de Vlaamse overheid moesten de voorbije week opnieuw inspringen om de bank te redden.