Jean-Luc Dehaene is weinig actief in Europees Parlement

De Belgen in het Europees Parlement zijn vaak niet actief. Jean-Luc Dehaene (CD&V) is een van de minst actieve parlementsleden.

jlenaerts

De activiteit van de Europese parlementsleden werd door de website EU Vote Watch in kaart gebracht. Dat gebeurde op basis van hun medewerking aan parlementaire comités, zoals de medebeslissingsprocedure. Die is namelijk het belangrijkste comité omdat die over effectieve beleidsmaatregelen gaat.

Verslag

EU Vote Watch onderzocht hoe actief parlementsleden zijn in het comité. De website ging na hoe vaak een parlementslid verslaggever was en of die zich wilde specialiseren in bepaalde beleidsdomeinen.

België scoorde zeer laag. Ons land kwam niet verder dan een zestal verslagen terwijl parlementsleden uit andere landen vaak tien à elf verslagen maken. Jean-Luc Dehaene maakte geen enkel verslag, waardoor hij het minst actieve parlementslid is. Dirk Sterckx (Open Vld) is dan weer het meest actief voor België: hij schreef maar liefst 6 van de 18 Belgische verslagen.

Mandaten

Karel Lannoo, algemeen directeur van de Europese denktank Ceps, heeft zo zijn vragen bij Dehaene. "Waarom is Dehaene niet actiever? Heeft hij te veel privémandaten? Dat is niet eerlijk tegenover de kiezer. Zo geef je de mensen het gevoel dat ze toch niets kunnen veranderen", aldus Lannoo. Hij betwijfelt ook of Verhofstadt genoeg tijd gaat kunnen vrijmaken.

Volgens Lannoo is er nog een andere reden voor de inactiviteit: "Nationale politici die de stap naar Europa doen, zijn vaak teleurgesteld over hoe weinig macht ze daar hebben."