Eerst slachtofferhulp, dan vervolging voor vader Baby D

Het parket van Oudenaarde heeft Bart Philtjens, vader van Baby D, en zijn partner Geertrui Praet de mogelijkheid aangereikt om een beroep te doen op Slachtofferhulp. Deze week raakte bekend dat hetzelfde parket Bart Philtjens wil vervolgen voor mensonwaardig gedrag ten overstaan van zijn dochtertje van vier. Het nieuws leidde tot algemene consternatie, omdat de Limburger het meisje tot nog toe niet heeft gezien.

kscherpenberg

Nog even het verhaal: omdat ze hun relatie wilden bezegelen met een kind, maar dit om medische redenen zo goed als onmogelijk bleek, zochten Bart Philtjens en Geertrui Praet in 2004 hun toevlucht tot een draagmoeder. Via internet kwamen ze in contact met Ann Blomme uit Sint-Lievens -Houtem. De twee partijen kwamen overeen dat Blomme zichzelf zou bevruchten met het zaad van Bart Philtjens, en hun het kind zou bezorgen na betaling van een onkostenvergoeding.

“De baby zou nu bij ons thuis zijn geweest als wij met de nieuwe financiële eisen, waarmee Ann Blomme voor de dag kwam, akkoord waren gegaan”, zegt Geertrui Praet. “Maar toen wij er niet mee instemden, heeft ze het kind aan het Nederlandse echtpaar gegeven.”

“Bizar”

Hun njet tegen het opbod over hun kind, kwam Philtjens en Praet dus duur te staan. Na vier jaar van wachten, van rechtszaken en talloze interviews, is het paar doodop. “Daarom heeft procureur Daens ons voor enkele maanden Slachtofferhulp voorgesteld”, zegt Geertrui.

“Daarom is het ook zo bizar dat hij Bart nu op dezelfde lijst zet als de draagmoeder en de koopouders. Dit is opnieuw een klap. Wij hebben nochtans al het mogelijke gedaan om het parket te helpen. We hebben de onderzoekers voorzien van alle documenten en echo’s die we hadden.”

Wettelijk kader

Geertrui heeft er maar één verklaring voor. “Er bestaat in ons land nog geen wettelijk kader voor het draagmoederschap. We vermoeden dat het parket van Oudenaarde de realisering van dat kader wil versnellen, door iedereen voor de rechter te dagen.”

“Dat die wet er zo snel mogelijk komt, daar kunnen wij zelf ook alleen maar achter staan. Maar we kunnen niet geloven dat het parket zich hier goed bij voelt”, aldus Geertrui.

Kinderpsychiater

Ondanks de nieuwe tegenslag, blijven Geertrui Praet en Bart Philtjens optimistisch. “We zijn niet op het voorstel van Slachtofferhulp ingegaan. We hebben andere hulp gezocht, van een kinderpsychiater ondermeer. Om ervoor te zorgen dat onze baby goed thuis komt. Want dat ze op een dag thuis komt, daar zijn we van overtuigd.

Gunter WILLEKENS