Kamer keurt besluiten Commissie Fiscale Fraude goed

De Kamer keurde donderdagavond met een grote meerderheid de besluiten van de Onderzoekscommissie Fiscale Fraude goed. Alleen N-VA en LDD stemden tegen, het VB onthield zich.

kscherpenberg

De Commissie werd opgericht om na te gaan waarom grote fraudes zoals die van Beaulieu of de die van de kasgeldvennootschappen niet tot een strafrechtelijke veroordeling leiden. Ze hoorde 71 getuigen en stelde 108 beleidsaanbevelingen op.

Zo wil ze grote fraudes voorkomen door bij het parlement een Comité F op te richten om de werking van de fiscus te controleren. Fiscale misdrijven zullen voortaan slechts op één manier worden afgehandeld, ofwel gerechtelijk ofwel administratief. Beroepsgroepen die fiscale fraudeconstructies adviseren worden strafbaar.

Er komen speciale fiscale parketten en de straffen voor ernstige en georganiseerde fraude worden verzwaard. Het Rekenhof krijgt toezicht op de akkoordjes die de fiscus afsluit met de fraudeurs.

Lees alles over het rapport van de Commissie Georganiseerde Fraude

JDW