IJzeren Rijn moet vijf jaar uitgesteld

De IJzeren Rijn - de historische spoorlijn van Antwerpen via Nederland naar het Duitse Ruhrgebied - wordt voorlopig beter niet opnieuw in gebruik genomen. De maatschappelijke kosten zijn veel groter dan de baten. Een beslissing moet minstens vijf jaar uitgesteld worden.

kscherpenberg

Dit is de conclusie in het rapport van vier onafhankelijke deskundigen dat de redactie kon inkijken.Hun bevindingen:

...een te beperkte vervoerswaarde omdat de nu gebruikte Montzenroute nog heel veel capaciteit heeft.

...de aanleg van de Meinwegtunnel waardoor het totale kostenplaatje oploopt tot 536,3 miljoen euro, waarvan 338,9 miljoen euro voor rekening van België.

...de negatieve milieubalans omdat op het historische tracé enkel dieseltreinen kunnen rijden.

Uitstel, elektrificatie en begeleidende maatregelen kunnen de kosten-batenbalans geleidelijk doen omslaan.

ED