Stad wil verbinding Ring naast Fittelaarsdijk

De provincie onderzoekt twee pistes om de Ring in Geel door te trekken: een ontsluiting via de Dr. Van de Perrestraat en de Retieseweg of een via de Molseweg.

De aanleg van de Geelse Ring is altijd een onvoltooide symfonie geweest. Een onvolmaaktheid waarvan vooral Sint-Dimpna het slachtoffer is. Het drukke verkeer, ook vrachtverkeer, richting Retie en Dessel moet er rakelings langs de kerktoren van het dorp. De verkeersdrukte is geen pretje voor de bewoners, maar zorgt ook voor onveiligheid in de schoolomgeving.

De Ring doortrekken, zou in theorie gemakkelijk zijn, maar de vroegere Geelse politici hebben het dossier bemoeilijkt door pal aan de aansluiting van de Ring op de Dr. Van de Perrestraat een paar verkavelingen toe te staan.

Opties

De provincie komt op de proppen met een studie waarin twee pistes worden onderzocht. In een eerste fase wordt een milieu-effectenrapport opgesteld. Dinsdag heeft daarover een infovergadering plaats.

“De provincie stelt twee mogelijke basistracés voor”, zegt CD&V-schepen Jos Sannen. “Een ontsluiting via de Dr. Van de Perrestraat en de Retieseweg naast de Fittelaarsdijk en een andere via de Molseweg. Dat laatste is voor het stadsbestuur geen optie, omdat daarmee niet alle problemen worden opgelost, bijvoorbeeld de drukte op de Katersberg.”

“Van het eerste scenario moeten we de drie mogelijkheden grondig onderzoeken en dan kiezen voor de weg van de minste schade. Voorlopig bestudeert de provincie een brede strook. De exacte locatie van het tracé is nog niet aan de orde. We opteren voor een smalle wegbedding met één rijstrook per rijrichting en zonder fietspaden, we willen gewoon de Retieseweg laten afbuigen. De Katersberg wordt dan een lokale weg en zal niet langer dienstdoen als alternatieve ring.”

Alex KESTENS

MEER OVER

Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio