Archeologen gaan op zoek naar Verloren Kost

De stad Lier laat een archeologisch onderzoek uitvoeren op de Grote Markt. Het gaat om de zones voor de Sint-Jacobskapel en het Vleeshuis.

cvanrompaey_fr

Naar aanleiding van de geplande heraanleg van de Grote Markt liet het stadsbestuur in 2007 de parkeervrije zone rondom het stadhuis onderzoeken met een grondradar (zie foto). "Dat leverde op een diepte van een halve tot twee meter enkele archeologische structuren op. Aansluitend op dit onderzoek legden we begin september 2008 vier proefputten aan om de verschillende grondlagen onder de Grote Markt in kaart te brengen", zegt schepen Monumentenzorg Guido Van den Bogaert (CD&V/N-VA).

Drinkput voor dieren

Dit onderzoek leverde een zeer duidelijk beeld op van de diverse ophogingsfasen van de Grote Markt en bevestigde de eerdere vondst van de vermoedelijke Verloren Kost. Dat was een soort drinkput of drinkplaats voor dieren voor het Vleeshuis, oorspronkelijk open en in 1419 overdekt. Het volgende archeologische onderzoek zal zich op die locatie focussen, net als op de ruimte voor de Sint-Jacobskapel.

"We willen de Verloren Kost exact in kaart brengen door middel van een kijkgat van tien bij dertien meter en tot op een diepte van 1,20 meter. We gaan ook op zoek naar de eventuele verbindingstunnel naar het Vleeshuis. Deze locatiebepaling is noodzakelijk om in te schatten of de nieuwe riolering de Verloren Kost zal doorsnijden. Dit zou vijf werkdagen duren. Voor de kapel graven we een put van twee bij vier meter en van twee meter diep. Hiervoor hebben we twee werkdagen nodig", schat Guido Van den Bogaert.

Nieuw plan

Het archeologisch onderzoek vindt plaats in augustus of september. "Voor de uiteindelijke rioleringswerkzaamheden is het wachten tot er een nieuw plan voor de heraanleg van de Grote Markt is", besluit schepen van Openbare Werken Jan Hermans (Lier&Ko).

CHRIS VAN ROMPAEYMEER OVER Lier

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio