Meer info over doortrekken expresweg

Print
Rumst - Het doortrekken van de N171 expresweg blijft voor beroering zorgen.

Het Rumstse schepencollege is boos omdat het, samen met de betrokken bevolking, in het ongewisse wordt gelaten over de afwikkeling van dit dossier. De administratie Wegen en Verkeer belooft die informatie te geven.

Een tijd geleden leek een doorbraak in het dossier van de expresweg N171 in de maak. Rumst trok zijn rechtszaak bij de Raad van State in en een jaarplanningleg werd opgemaakt. “Over de A12-sleuf werden bruggen aangebracht maar van de aanleg in 2009 merken we niets meer” zegt Pierre Van Malder van de plaatselijke werkgroep.

Aan het einde van de gemeenteraad had de Rumstse burgemeester Francy Van der Wildt een verrassende mededeling in petto. “Korte tijd geleden kregen we plannen te zien met de mededeling dat we die we niet aan de bevolking mochten doorspelen. Dat is ongehoord en we hebben dan ook meteen een ambtelijke nota als protest naar de administratie Wegen en Verkeer gestuurd.”

Ondertussen kreeg het Rumstse college al wel bezoek van de bevoegde instantie. Blijkbaar is alleen nog maar het tracé bekend” zegt de burgemeester. “De huidige plannen van bruggen, sleuven, kruispunten of rotondes zouden nog aangepast worden.”

“Omdat het zo’n belangrijk dossier is voor omwonenden hebben we toch gedaan gekregen dat vanaf nu op geregelde tijdstippen een omzendbrief met info verspreid wordt. De eerste reeds in mei. Daarin onder meer de melding dat er werk gemaakt wordt van de eerste onteigeningen. De opdracht daarvoor werd zopas aan het comité voor aankoop doorgegeven. De aanleg van de ‘Banaan’ is wel verschoven naar 2010."

JW

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio