Kleuters leren over verkeer

Print
Turnhout - De Turnhoutse preventiedienst gaat de verkeerseducatie voor lagere scholen opentrekken naar het middelbaar en kleuteronderwijs.

Met het VELO-project (verkeerseducatie lager onderwijs) laat de Turnhoutse preventiedienst alle kinderen van de lagere scholen een traject rond verkeersopleiding doorlopen.

Daarbij komen thema’s als de dode hoek, zichtbaarheid in het verkeer en het eigen verkeersgedrag aan bod. De dienst start volgend schooljaar ook met (proef)programma’s voor het middelbaar en kleuters.

Proefproject

“We starten in één school met een proefproject in de eerste graad van het middelbaar. Dat krijgt de naam 'VELO-plus' mee”, zegt de Turnhoutse preventieambtenaar Bob Raets.

“We stellen jammer genoeg vast dat jongeren na de overgang van het lager naar het middelbaar plots ‘vergeten’ zijn wat ze tijdens onze verkeerseducatie van VELO hebben aangeleerd.”

Peters en meters

In het project zouden jongeren uit de hoogste graad van het middelbaar de jonge nieuwkomers in de school begeleiden in hun verkeersgedrag.

Die peters en meters krijgen daarvoor het nodige materiaal en onder meer een T-shirt dat hen kenbaar maakt.

Ook in kleuterschool

Ook in de kleuterschool wil de preventiedienst met aangepaste educatie starten. “Dat gebeurt op vraag van een aantal kleuterscholen. Doel is vanaf het schooljaar 2009- 2010 voor hen een aangepast project, helemaal op kleutermaat uit te werken.”

HO

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio