1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

Vijnck kreeg verkiesbare plaats van Open Vld

Kamerlid Dirk Vijnck zou een verkiesbare plaats op de lijst van Open Vld krijgen. "Of een job met een vergelijkbare wedde", meldt 'Terzake' op basis van een document gedateerd op 20 april.

wverhaert

Dirk Vijnck kreeg het aanbod toen hij vorige maand de overstap maakte van Lijst Dedecker naar de Vlaamse liberalen.

Zekerheid

Volgens Open Vld-voorzitter Bart Somers gebeurde dat enkel op vraag van Vijnck zelf. "Hij zocht zekerheid", verklaarde Somers dinsdagavond in 'Terzake'.

De politicus, die eerder al overstapte van de liberale partij naar LDD, maakte op 20 april bekend dat hij opnieuw naar Open VLD zou overstappen.

Misleiden

Maandag kwam Vijnck terug op die beslissing. “Ik geef toe dat ik me heb laten misleiden en wens daar verder niet dieper op in te gaan", liet hij weten.

Integrale tekst:

Brussel, 20 april 2009

Afsprakennota

Tussen de heer Dirk Vijnck, volksvertegenwoordiger voor LDD in de Kamer (kieskring Leuven), en Open Vld, vertegenwoordigd door de nationale voorzitter, Bart Somers, en de politiek secretaris, Kris Luyckx, wordt overeengekomen:

  • dat Open Vld er zich toe engageert de heer Vijnck bij de volgende federale verkiezingen, gepland in 2011, een verkiesbare plaats te geven;
  • indien het voorgaande door omstandigheden niet gehonoreerd kan worden, de heer Vijnck zeker aanspraak kan maken op een kabinets- of andere functie die hem een loon, vergelijkbaar met dat van een parlementslid, verzekert;
  • dat de nationale leiding van Open Vld er zich toe engageert het nodige te doen om de heer Vijnck ingang te laten vinden in de lokale en regionale werking van Open Vld in zijn kieskring.

Opgemaakt in tweevoud.

Voor akkoord,

Dirk Vijnck - Bart Somers - Kris Luyckx

Document: VRT