Lagere school doet boeken toe

In Sombeke wordt verontwaardigd gereageerd op de aangekondigde sluiting van de lagere school van Sint-Fransiscus. “Men beseft niet wat de impact is voor het dorp”, zeggen de ouders.

knuyens

Na meer dan honderd jaar dreigt het lager onderwijs in Sombeke helemaal te verdwijnen. Onlangs liet het schoolbestuur van de Sint-Fransiscusschool in de Smoorstraat het personeel en de ouders weten dat de lagere school in Sombeke wordt gesloten.

Erfpacht

De vzw Katholieke Vrije School Waasmunster huurt de gebouwen van de congregatie Mariazusters van Fransiscus. Maar de congregatie wil nu de gebouwen in erfpacht geven.

Daardoor zou de school een klaslokaal en een opvanglokaal moeten afstaan aan de Instelling voor Bijzondere Jeugdzorg De Morgenster, die naast de school gelegen is. Als bijkomende reden geeft het schoolbestuur het dalend leerlingenaantal.

Kleuterschool blijft

De lagere school wordt in twee stappen gesloten. In het schooljaar 2009-2010 verdwijnt het derde leerjaar, in het schooljaar 2010- 2011 zal de volledige eerste graad verdwijnen.

De kleuterschool zou blijven bestaan, maar de ouders vrezen dat die zal meegesleurd worden in een negatieve spiraal, zodat ze uiteindelijk ook dreigt te verdwijnen.

"Onmisbare schakel"

Bij de ouders komt deze beslissing erg hard aan. “In het verleden was er in Sombeke een gemeentelijke lagere school én een lagere school van het vrij onderwijs. Nu ook deze school dreigt te verdwijnen, komt een onmisbare schakel van het dorpsleven in gevaar”, zeggen An Bocklandt en Bart Waterschoot van de ouderraad.

“De voetbalclub, de plaatselijke tekenacademie en de scouts: al die verenigingen hangen af van de instroom van de kinderen uit de lagere school. Een dorpsschool is ook nog een van de weinige plaatsen waar de ouders elkaar nog dagelijks ontmoeten”, gaan Bocklandt en Waterschoot voort.

Spreekverbod

Ook van een dalend aantal leerlingen is volgens de twee geen sprake.

Op zaterdag 9 mei is er een open dag in de school. Directrice Martine Dierick van de Sint-Fransiscusschool was maandag niet bereikbaar voor commentaar. De leerkrachten hebben een spreekverbod gekregen.

JOVE

De kleuterschool zou blijven bestaan, maar de ouders vrezen dat die zal meegesleurd worden in een negatieve spiraal, zodat ze uiteindelijk ook dreigt te

Mobiliteit en haven

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio

MEER OVER Waasmunster