Enquête over uitgaansgedrag legt pijnpunten bloot

Slechts één op drie jongens maakt tijdens het uitgaan een afspraak over een bob. Dat blijkt uit een enquête van de politie onder de laatstsejaars van het secundair onderwijs in Westerlo.

Meisjes maken beduidend meer afspraken over een bob (bewust on-­ beschonken bestuurder) dan jon-­ gens, maar ook bij de meisjes doet slechts zestig procent van hen er een beroep op.

Al is dat toch al veel beter dan de jongens. Amper 35 procent van hen stelt een bob aan.

Meisjes zijn assertiever

Meisjes rijden ook minder vlug mee met iemand die gedronken heeft of onder invloed van drugs is dan jongens en ze zijn veel as-­ sertiever dan de jongens wanneer het gaat om het geven van een op-­ merking over roekeloos rijgedrag.

Als het over snelheid gaat en over gordeldracht zijn de jongens bo-­ vendien duidelijk toleranter voor onaangepast verkeersgedrag dan de meisjes. Maar het dragen van de gordel achteraan blijft voor ieder-­ een een probleem.

Verkeersproject

De politiezone Zuiderkempen hield de enquête onder 304 laat-­ stejaars studenten van de secun-­ daire scholen van Tongelsbos, KTA en Sila.

De politie zal de resultaten gebruiken om, in samen-­ werking met het gemeentebestuur van Westerlo, op 5, 6, 7 en 8 mei hun zesdeVerkeersdriedaagse ‘Wel jong, niet gek!’ te organiseren. Het thema is ‘Jongeren en weekend-­ ongevallen’.

Fuiven en cafés

Ook over de verplaatsing naar een fuif of de kroeg zijn er verschillen: jongens gebruiken vooral de fiets , meisjes rijden meestal mee als pas-­ sagier in een auto.

Openbaar vervoer blijft voor beide seksen wel de beste oplossing om on-­ gevallen te voorkomen. Daarnaast vinden de jongens preventie zeer be-­ langrijk, de meisjes willen meer con-­ troles.

Marc HELSEN

MEER OVER

Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio