Elektrische auto's zijn niet groen maar grijs

Elektrische auto's zijn niet zo groen als ze ons verkocht worden. Zonder opwekking van duurzame stroom, zal de massale overschakeling naar elektrische auto's in de eerste plaats de nood aan nieuwe maar vervuilende kolencentrale vergroten.

ghouben

Het probleem is dat al die elektrische auto's 's morgens en ook 's avonds aan het net zullen gehangen worden. Die hogere ochtend- en avondpieken in het stroomverbruik moeten opgevangen worden met extra kolencentrales. De schade voor het milieu zou per elektrische auto uiteindelijk groter zijn dan per auto die op benzine.

Dat blijkt uit een studie van de Duitse tak van het Wereld Natuur Fonds samen met Izes, een Duits instituut voor toekomstige energiesystemen. De massale inzet van elektrische auto's zal de totale uitstoot van CO2 slechts marginaal verlagen. Duitsland wil dat er tegen 2020 een miljoen elektrische auto's of plug-inhybrides op de Duitse wegen rondrijden.

Als de elektriciteitssector erin slaagt een 'slimmer' netwerk te bouwen dat de piekvraag zonder piekproductie aankan, zijn elektrische auto's misschien wel een (deel van de) oplossing. Ook moet er meer duurzame stroom opgeslagen kunnen worden dan nu het geval is.