Een eigen bedrijf met 1 euro startkapitaal

Print
Binnenkort wordt het mogelijk om als starter een bvba op te richten met maar 1 euro aan kapitaal. Voorwaarde is wel dat men zich moet laten bijstaan door iemand met een cijferberoep zoals een boekhouder.

De federale ministerraad heeft het voorontwerp van wet voor de starter-bvba goedgekeurd. Het systeem moet toelaten om geïnteresseerden sneller te laten beginnen. In deze crisistijd heeft onze economie immers nieuwe activiteiten nodig.

Met het nieuwe bvba-type moeten startende ondernemers makkelijker gebruik kunnen maken van de voordelen die een vennootschap biedt, namelijk afscherming van privébezit tegen ondernemingsrisico's.

De oprichting van deze vennootschapsvorm is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: het minimumkapitaal is 1 euro, na maximaal 5 jaar of als de onderneming zes werknemers telt moet het kapitaal worden verhoogd tot minstens 18.550 euro en er moet een financieel plan worden opgesteld onder toezicht van een expert uit de cijferberoepen (boekhouder, bedrijfsrevisor, enz.) om vroegtijdige faillissementen door een gebrek aan ervaring te voorkomen.

De kmo-organisatie Unizo is tevreden met het initiatief. Toch wijst ze op twee mogelijke minpunten. Ten eerste kan de eventuele winst niet uitgekeerd worden zonder het voordeel van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting te verliezen. Een andere mogelijke hypotheek op het succes van de starters-bvba is de verplichte reservatie van 25% van de winst. Bij een klassieke bvba is dit slechts 5%.

JVG

Nu in het nieuws