Crisis hertekent migratiestromen

Crisis hertekent migratiestromen

Crisis hertekent migratiestromen

Print
De internationale economische crisis begint stilaan de migratiestromen in de wereld te hertekenen. Belangrijke bestemmingslanden in Europa en het Midden-Oosten laten minder buitenlandse werknemers toe en eerder gearriveerde migranten keren uit armoede terug.

Pakistan, Bangladesh, de Filipijnen, Marokko en Sri Lanka, landen die veel landgenoten overzee hebben, merken al dat er veel meer migranten dan normaal terugkeren. De arbeidsmarkt van die landen is al overbelast, wat doet vrezen voor oplopende sociale spanningen.

Een even groot probleem is dat de migranten die overzee aan de slag blijven, minder geld naar huis sturen. Marokko, de Filipijnen en Sri Lanka klagen al over de afnemende geldstroom. Nepal dreigt 30 procent minder te ontvangen dan de voorbije jaren. In Latijns-Amerika en de Caraïben sturen migranten in de VS voor het ogenblik zelfs 70 procent minder naar huis.

Negatievere perceptie

Intussen krijgen de migranten die blijven waar ze zijn, het ook niet makkelijker. Volgens Jean-Philippe Chauzy, het hoofd van de afdeling Media en Communicatie van de Internationale Migratie Organisatie (IOM) heeft de crisis overal ter wereld een negatieve uitwerking op de perceptie van buitenlandse werknemers. Hij vindt dat rijke landen in dit klimaat meer moeten doen voor de bescherming van migranten tegen vreemdelingenhaat en discriminatie.

Sommige landen die traditioneel veel migranten opnemen, perken nu de instroom in. De Internationale Migratie Organisatie (IOM) waarschuwt hen daarvoor. “Dat kan de situatie nog erger maken”, schrijven medewerkers van de organisatie in een recent beleidsdocument.

IPS

Nu in het nieuws