Verbod op koppelverkoop nog meer onder vuur

Print
Het Belgische verbod op koppelverkoop komt steeds meer onder druk. Donderdag spreekt het Europees Hof van Justitie zich uit of dit al dan niet kan. De Europese Commissie heeft hier echter niet op gewacht en heeft ons land nu al in gebreke gesteld.

Koppelverkoop houdt in dat je bij een aankoop van een product verplicht wordt om er nog een ander product bij te nemen. In ons land is dergelijke praktijk verboden. Maar dat verbod zou strijdig zijn met de Europese regelgeving, die vrijheid van ondernemen vooropstelt.

Volgens de Europese Commissie heeft ons land onvoldoende gedaan om de Europese wetgeving inzake handelspraktijken om te zetten in Belgisch recht. Ze heeft daarvoor de Belgische regering nu per brief in gebreke gesteld. Naast koppelverkoop gaat de wet over de handelspraktijken onder meer ook over de aankondigingen van prijsverlagingen, waardebons en telefonische diensten na verkoop.

Advies

Donderdag spreekt ook het Europees Hof van Justitie zich hierover uit. De advocaat-generaal van het Hof heeft alvast aangegeven dat het verbod op koppelverkoop in strijd is met de Europese regels. De visie van de advocaat-generaal is niet bindend, maar meestal houdt het Hof er rekening mee.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen toont zich tevreden over de aanpak van de Europese Commissie.

JVG