Alarmbel luidt in Scheldevallei

De definitieve afbakening van het gebied Lippenbroek tot den Blankaart in het Structuurplan Vlaanderen zorgt voor commotie. Er is onzekerheid voor de belangengroepen.

knuyens

Minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (Open Vld) duidt het deel Scheldevallei in Hamme-Moerzeke aan als ‘actiegebied’. Samen met het gemeentebestuur luiden de belangengroepen de alarmbel.

Een verzoekschrift vertrekt naar de Raad van State. “De gronden van het Lippenbroek, Vrouwenbroek, Akkershoofd, Grootbroek, den Blankaart en Nieuwbroek staan opnieuw ter discussie”, verduidelijkt Octaaf Wauters, voorzitter van de Moerzeekse Recreatie Vereniging (MRV).

“De toekomst van landbouw en recreatie wordt opnieuw bedreigd. Het niet bevestigen van het statuut van deze gebieden zorgt voor rechtsonzekerheid voor landbouwers, tuinders, fruitkwekers, veehouders en al wie er actief is", vertelt Wauters.

Strenge beperkingen

Volgens Wauters slaan ook de meer dan 200 recreanten die 400 hectare hovingen en visvijvers beheren in Akkershoofd en Grootbroek beheren alarm. “Wij vrezen dat deze beslissing leidt tot het afbakenen van wervingsgebieden voor natuur met strenge beperkingen in ons recreatiegebied.”

Frans Van Havermaet van Natuurpunt spreekt dat tegen. “Het recreatiegebied samen met de visvijver De Gespoelde put is volledig uit het actiegebied geschrapt. Wij hebben daar als natuurvereniging geen problemen mee.”

Burgemeester Paul Van de Casteele(CD&V) laakt de eenzijdige beslissing van de Vlaamse minister om het oorspronkelijk statuut van dit Scheldegebied niet te bevestigen. “De gemeente werd daarover niet om advies gevraagd. Dat is niet gebruikelijk. Dat is een procedurefout. Wij vragen de Raad van State om dit besluit te vernietigen.”

Gemeenschappelijk standpunt

Wauters kondigt aan dat de gebruikers van de bedreigde zone werken aan een gemeenschappelijk standpunt. “Het enige wat zij vragen is het behoud van de huidige structuur."

Sommige belangengroepen als de MRV organiseren een petitie. Tegen 10 april worden alle bezwaren en petities ingediend bij de gemeente. Die coördineert het dossier dat wordt bezorgd aan de ministers Dirk Van Mechelen en Hilde Crevits (CD&V) en minister-president Kris Peeters (CD&V).”

Wim ONSELAERE

MEER OVER Hamme

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio