Kamer keurt "doofpotrapport" Fortiscommissie goed

De Kamer heeft zich vannacht achter de conclusies van de Fortiscommissie geschaard. De oppositie stemde niet mee omdat het dacht dat er onvoldoende leden van de meerderheid aanwezig waren voor een goedkeuring, maar dat was niet zo. Toch verlieten ze vroegtijdig het halfrond.

kscherpenberg

Patrick Dewael (Open Vld) probeerde de afwezigheid van de oppositieleden te verdoezelen door iedereen van de meerderheid bij zitten en opstaan te laten stemmen. Door de verzuimende oppositie kreeg het eindrapport om 1.30 uur zo makkelijk groen licht.

Nooit inzage

In het rapport staat geschreven dat de lopende strafrechtelijke en tuchtrechtelijke procedures kunnen aantonen dat het opportuun kan zijn dat de onderzoekscommissie toch moet voortwerken.

Commissievoorzitter Bart Tommelein (Open VLD) beaamde dat, maar sp.a heeft zo zijn twijfels. De Vlaamse socialisten vrezen dat de Kamer het strafdossier nooit zal mogen inkijken.

Goed werk geleverd

Tommelein verdedigde achteraf het werk van zijn commissieleden. "Ondanks de beperkte tijd en de mogelijke problemen met de lopende procedures heeft de commissie toch geprobeerd om zich in de mate van het mogelijke van haar taak te kwijten."

Doofpot

Senator Marc Verwilghen is het helemaal niet eens met de stelling van zijn partijgenoot. "Dat de politiek in dit dossier niet is tussenbeide gekomen, gelooft geen kat meer. Over de gebeurtenissen in eerste aanleg komt men tot de conclusie dat het principe van de scheiding der machten in gevaar is gebracht. Wat er bij het hof van beroep gebeurd is, is echter belangrijker. Maar deze episode is nooit uitgespit. Men heeft dat doodgezwegen, er een doofpotoperatie van gemaakt.'

"Tijdens de hoorzittingen met Yves Leterme (CD&V), Jo Vandeurzen (CD&V) en Didier Reynders (MR) zijn tegenstrijdige verklaringen naar boven gekomen. Dat men op zo'n moment geen confrontatie organiseert, kan niet. Klaarblijkelijk waren er voorafgaande afspraken over hoe ver de commissie mocht gaan. Als je in zulke omstandigheden moet werken, ben je gedoemd te mislukken."

"Dit is een slechte zaak voor de politiek, een zeer slechte zaak voor justitie en tot mijn grote spijt een schitterende zaak voor de antipolitiek. Als ik naar de aanbevelingen kijk, vind ik het spijtig voor de bomen die daarvoor geveld zijn."

Vastgoed

Jobs in de regio