BAM verdedigt eigen tracé in Vlaams parlement

"De alternatieve tracés voor de Oosterweelverbinding zijn onveilig", zo stelde de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) dinsdagmiddag in het Vlaams parlement. BAM wil nog steeds de eigen planning realiseren, al zal het wel haar communicatiebudget terugschroeven.

jvandermosten

Jan Van Rensbergen, algemeen manager van BAM, kwam dinsdag aan het woord in de commissie Openbare Werken van het Vlaams parlement tijdens de 12de voortgangsrapportage over het Antwerpse masterplan.

Bochten

Het vierde alternatief van onderoeksbureau Arup-Sum laat een tunnel aansluiten bij de A12 in Ekeren. Maar deze constructie is, net zoals het alternatief van stRaten-generaal, "in strijd met de veiligheidsvoorschriften", benadrukte Van Rensbergen. "Het is onmogelijk om vanuit een geboorde tunnel met die diepte op een veilige manier aan te sluiten in Ekeren. Er zijn onder meer problemen met weefbewegingen waar het verkeer invoegt, met bochten en met hellingen."

Uit het alternatievenonderzoek kan volgens Van Rensbergen maar één conclusie worden getrokken. "Het onderzoeksbureau heeft op een korte tijd een complex dossier gevat, maar uit de studie blijkt dat alleen het BAM-tracé aan de strengste veiligheidsvoorschriften voldoet, zeker voor zwaar vrachverkeer. Het is daarom het beste en het enig realiseerbare tracé."

Planning

"Het vierde scenario behoeft volgens ons dan ook geen verder onderzoek. De tijd is rijp voor beslissingen", aldus Van Rensbergen. De bouwvergunningsaanvraag voor de Oosterweelverbinding zou klaarliggen bij de BAM en er zou intussen ook een nieuw deelakkoord zijn met Noriant voor de uitvoering.

Volgens de huidige planning kan in het BAM-scenario de voorbereiding starten in augustus 2010. De eigenlijke werken zouden dan in november 2010 kunnen starten en de Oosterweelverbinding zou dan vanaf januari 2015 in gebruik kunnen worden genomen.

Budget

Ook het communicatiebudget kwam dinsdag ter sprake in het Vlaams parlement. BAM zal haar budget voor externe dienstverlening in 2009 terugschroeven naar iets meer dan 2 miljoen euro, in 2008 was dat meer dan 3 miljoen.

De herberekening komt er omdat de fel gecontesteerde adviesverlening van Groep C wordt afgebouwd. De afbouw van de externe dienstverlening wordt opgevangen door versterking van de interne communicatiedienst, luidt het nog.

Na deze voortgangsrapportage, plant BAM opnieuw informatieavonden voor het grote publiek. De volgende edities BAM Publiek zijn gepland op 24 maart in Zaal Horta in Antwerpen en op 26 maart in Metropolis Antwerpen.

www.gva.be/oosterweel

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring