Nieuwe obligatie met fiscaal voordeel

Tussen 23 maart tot 30 april kunnen de belastingbetalers obligaties kopen van het Startersfonds. Het gaat om een belegging met staatswaarborg en fiscaal voordeel. Het opgehaalde geld wordt gebruikt om te investeren in kmo's. Het Startersfonds wil 300 miljoen euro ophalen.

jvangeyte

De obligaties krijgen een looptijd van zeven jaar. Ze vervallen op 8 mei 2016. Op dat ogenblik krijgt de houder 100% van de nominale waarde van zijn investering terug. Ze is bovendien gegarandeerd door de Belgische overheid. De intrestvoet bedraagt 3,75%.

Wie obligaties koopt, krijgt een fiscaal voordeel. De belastingvermindering bedraagt 5% van het ingeschreven bedrag, met een maximum van 290 euro.

De obligaties moeten worden behouden tot de eindvervaldag. Alleen bij vervroegd overlijden van de houder worden ze ingekocht. De overheid betaalt dan de nominale waarde plus de intrest tot het moment van terugkoop.

JVG