Asielprocedure 4 keer sneller

De asielprocedure is vier keer sneller geworden. Terwijl de behandeling van een aanvraag vroeger gemiddeld meer dan twee jaar duurde, is dat in 2008 gemiddeld nog zes à zeven maanden.

wverhaert

Een en ander is het gevolg van de nieuwe asielwet die op 1 juli 2007 van kracht werd, zegt minister van Migratie- en Asielbeleid Annemie Turtelboom (Open Vld).

In 85 procent van de gevallen hadden de aanvragers binnen het jaar een definitief antwoord, in driekwart is de totale procedure afgerond binnen de 9 maanden.

2.148 vluchtelingen

In 2008 werden 2.148 personen als vluchteling erkend in ons land. 394 Asielzoekers kregen de zogeheten ’subsidiaire bescherming’, een statuut dat de aanvrager een tijdelijke verblijfsvergunning verschaft omdat hij of zij in het land van herkomst 'bedreigd' is.

PG