Karl Vanlouwe nieuwe ondervoorzitter N-VA

De partijraad van N-VA verkoos de 38-jarige advocaat Karl Vanlouwe tot nieuwe ondervoorzitter. Hij volgt Ben Weyts op, die sinds eind 2008 Kamerlid is als opvolger van premier Herman Van Rompuy.

wverhaert

De statuten van de N-VA bepalen immers dat minstens één van de twee ondervoorzitters een niet-parlementslid moet zijn. Met Jan Peumans als eerste ondervoorzitter moest er dus opnieuw een niet-parlementslid uit de partijraad verkozen worden om Ben Weyts op te volgen als tweede ondervoorzitter.

Karl Vanlouwe, voorzitter van N-VA Brussel, won deze verkiezing. De andere kandidaten waren de oud-voorzitter van Jong N-VA uit Keerbergen Bas Luyten en de Oost-Vlaamse provinciale voorzitter Jan Martens. Karl Vanlouwe maakt als ondervoorzitter nu ook deel uit van het dagelijks bestuur van de partij.