De Fortiscommissie: een analyse

Vandaag discussieert de Fortiscommissie over de aanbevelingen. Uit de hoorzittingen kan je een heleboel juridische pijnpunten naar voor halen.

wverhaert

Mogen rechters die het niet eens zijn met hun collega’s hun mening apart neerschrijven? Wie mag namens een rechtbank het woord voeren? Moet iedereen die een misdrijf ziet dat altijd melden aan het gerecht?

Moeten alle contacten tussen politici en magistraten verboden worden? Mag een rechter aan zijn vrouw iets vertellen over een arrest? Kunnen parlementaire onderzoekscommissies wel grondig werken als de latere getuigen de verklaringen van de eerste getuigen rechtstreeks via het internet kunnen volgen?

Allemaal vragen waarop een wetgevend antwoord nuttig kan zijn. Wat dit antwoord wordt, valt af te wachten. Een voorbeschouwing vindt U alvast op de expertensite van John De Wit.