Prinsenhof herstart als dagcentrum Kapelstraat

De leegstaande parochiezaal Prinsenhof in Hove krijgt een nieuwe invulling. De Thuishaven-Ritmica, instelling in Mortsel, gaat het omvormen tot dagcentrum.

jvandermosten

Het is al acht jaar geleden dat het Prinsenhof aan de Kapelstraat zijn deuren sloot. Een geliefde ontmoetingsplek voor verenigingen verdween. Maar keert nu ook terug.

Binnenbrengen

“Ons nieuw dagcentrum zal vooral een plek zijn waar personen met een verstandelijke beperking een volwaardige plaats kunnen bekleden in de buurt”, zegt Guy Stijven, directeur van De Thuishaven in Mortsel. “We willen de buurt binnenbrengen in het centrum.”

In de praktijk zal de feestzaal aangepast worden en worden gebruikt voor sociaal-culturele activiteiten. Hierbij worden cliënten van het dagcentrum betrokken, ofwel in de organisatie ofwel als deelnemer.

Lange adem

“Het zal een project van lange adem worden waarvoor we nog veel geld moeten hebben”, gaat Stijven verder. “Het zal vooral de moeite zijn om aan te tonen dat onze mensen iets te betekenen hebben in de maatschappij.”

Deze visie geldt in héél de Thuishaven: in de vijf woonprojecten hebben de bewoners individueel een zinvolle dagbesteding ’buitenshuis’. “Al onze bewoners hebben hun mogelijkheden”, zegt orthopedagoge Katrien Hertogs. “We willen vooral geen stempels drukken. Iets wat de maatschappij te vaak wel doet.”

Prinsenhof?

> Parochiezaal Prinsenhof ligt aan de Kapelstraat 19 in Hove. > Recent is een deel ervan omgebouwd tot zes luxeappartementen, de rest van het complex is oud en vervallen. > Vroeger was het een populaire ontmoetingsplaats voor verenigingen. Een plaats ook waar jongeren uit naburige gemeenten Mortsel, Edegem en Kontich konden komen feesten. > Ze is opgericht met geld van parochianen. > Ze sloot acht jaar geleden de deuren. > Na de teloorgang van Prinsenhof gingen in Hove stemmen op voor een nieuwe ontmoetingsplek.

Tine VAN LAER