Nog geen schadevergoeding voor slachtoffers Hans Van Themsche

De slachtoffers van Hans Van Themsche en hun families hebben na drie jaar nog geen schadevergoeding ontvangen. “Dit bevordert het herstel van tante niet”, vindt de familie van Songül Koç.

ghouben

Songül Koç was op 11 mei 2006 het enige slachtoffer dat de moordpartij van Hans Van Themsche overleefde. Ze begon aan een lange, moeizame herstelperiode met hoge kosten voor medische en psychologische behandeling.

60 euro per week

“Haar lange verblijf in het zieken- huis heeft het OCMW voorgeschoten, maar de rest is voor haar eigen rekening”, zegt neef Erkan Altunbay.

“Na aftrek van al haar vaste kosten, houdt ze nu 60 euro per week over om van te leven. Ze heeft zelfs haar abonnement op de kabel-tv opgezegd. Hulp van de familie accepteert ze alleen in uiterste nood, want ze is te trots om afhankelijk te willen zijn van andere mensen. Maar zonder hulp redt ze het niet.”

Voorschot gevraagd

Een aanvraag om een voorschot op de schadevergoeding, tot die definitief wordt toegewezen, is door het gerecht afgewezen. En dus moet Songül Koç wachten op het verslag van de gerechtsdeskundige, de reactie van de advocaten van beide partijen en het eindoordeel van het hof van assisen.

62.000 euro

De slachtoffers hebben recht op maximum 62.000 euro schadevergoeding. Advocaat Kris Luyckx verdedigt de belangen van de familie van Oulematou Niangadou, de Malinese kinderoppas die de raid van Van Themsche niet overleefde.

“Ook haar familie krijgt een schadevergoeding”, zegt hij. “Nog voor de paasvakantie stemt de Kamer over een nieuw wetsvoorstel waardoor slachtoffers van een misdrijf daar ook recht op hebben als ze op het moment van de feiten geen wettige verblijfsvergunning hadden, zoals Oulematou.”

Wat het lange wachten van Songül Koç betreft: “De mogelijkheid bestaat om een deskundige te laten aanstellen door het Fonds voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden in plaats van door het gerecht. Dat gaat een stuk sneller. Maar ik weet niet of de advocaat van mevrouw Koç dat heeft geprobeerd.”

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio