Fortiscommissie: Onderzoek naar 20 verdachte contacten

De Fortiscommissie is zondag begonnen aan haar eindverslag. Er werden 73 contacten tussen de magistratuur en de politiek onderzocht, van 20 werd nagegaan of zij (on)geoorloofd waren.

Of er inderdaad een voldragen eindverslag komt waarover de commissie morgen - en de plenaire Kamer donderdag - kan stemmen, is nog niet zeker. De meningen tussen de commissarissen lopen immers sterk uiteen. Misschien blijft het bij een oplijsting van “knelpunten”.

Voor Servais Verherstraeten (CD&V) moet er nu een verslag komen met feitelijkheden waarover de commissie dan een appreciatie geeft, en ook aanbevelingen doet. Geert Versnick (Open Vld) vindt het echter moeilijk om definitieve conclusies te trekken zolang de straf- en tuchtonderzoeken niet zijn afgrond. Hij wil de zaak later eventueel opnieuw ter hand nemen.

Verder onderzoeken

Gerolf Annemans (Vlaams Belang) wil meer getuigen ondervragen. Renaat Landuyt (sp.a) wil alleen meewerken aan een stand van zaken over datgene waarover zekerheid bestaat. De rest zou hij graag verder onderzoeken. “Ik wil mij hiervoor zelfs terugtrekken uit de verkiezingsstrijd”, aldus Landuyt.

Rechter Schurmans

Aanleiding voor de zoveelste nieuwe discussie was een brief van de advocaat van rechter Christine Schurmans aan Bart Tommelein, de voorzitter van de Fortiscommissie. Schurmans is de raadsheer in het hof van beroep van Brussel die weigerde het Fortisarrest te ondertekenen.

Lees ook: "Verbetenheid waarmee men bommen onder Fortiscommissie legt, is niet alledaags"

Nu in het nieuws