Lierse nodigt scholen en verenigingen uit

Lierse nodigt scholen en verenigingen uit

Lierse nodigt scholen en verenigingen uit

Lier - Lierse SK gaf zaterdag toelichting bij de projecten die ze wil uitvoeren voor Open Stadion, waarvoor ze subsidies heeft gekregen. Zo nodigt ze onder meer scholen en verenigingen uit om een kijkje te komen nemen in het Lierse stadion.

Mes que un club (Meer dan een voetbalclub, red.). Die letters prijken op de tribunes van het roemrijke FC Barcelona en vormen de inspiratiebron voor het project Open Stadion. Hierdoor ontvangen 19 voetbalclubs uit de Belgische eerste en tweede klasse samen voor 185.000 euro steun van de vzw Open Stadion om het komend jaar sociale acties op het getouw te zetten.

"We nemen dit heel ernstig"

Ook Lierse kreeg subsidies en heeft een aantal projecten uitgewerkt. “We nemen dit heel ernstig”, zegt Katrien De Ceulaer, die de projecten gaat coördineren. “We zijn een voetbalclub in Lier en we vinden het onze plicht om iets voor Lier en haar inwoners terug te doen. Zo zullen we onder meer onze deuren openzetten voor scholen en verenigingen."

"Een verandering van locatie werkt vaak stimulerend en zorgt voor nieuwe impulsen. Ook naar het stadsbestuur reiken we de hand. Zo steunen we met De Stappaert en Ons Gedacht twee sociale projecten in onze stad. Ze mochten elk al 5.500 euro van ons ontvangen. Met het geld, dat we van de vzw Open Stadion hebben gekregen, zullen we die verenigingen op alle mogelijke manieren onze steun betuigen.”

Propere club, veilige club

Lierse SK krijgt, zoals we eerder berichtten, binnenkort ook 12.000 euro voor 'Een propere club is een veilige club'. In samenwerking met de vzw Werkvorm zullen laaggeschoolde langdurig werklozen worden ingeschakeld om de buurt rond het stadion en de oefenvelden proper te houden.

Eerder kreeg Lierse voor haar inspanningen al 2.500 euro van het Open Stadionfonds en 10.000 euro van het ministerie van Sport en Cultuur. “Dat is toch een teken dat we goed bezig zijn. We gaan dan ook op de ingeslagen weg voort”, zegt De Ceulaer.

“Verheugd over samenwerking”

In het kader van Open Stadion koos Lierse voor onder meer ondersteuning van De Stappaert, een Lierse vzw die zorgt voor de residentiële opvang van kansarme jongeren en probleemjongeren. “Het gaat om mensen die om een of andere reden in de modder van de maatschappij zijn beland en die we weer op het rechte pad willen krijgen”, zegt Herman Hauquier van vzw De Stappaert.

“Lierse kan ons daarbij helpen. Zo zal er binnenkort een voetbalcompetitie voor thuislozen worden opgericht, waarbij die mensen zich kunnen vereenzelvigen met de club. We zijn erg verheugd over de samenwerking en zijn ervan overtuigd dat de voetbalvlub een erg positieve bijdrage kan leveren aan onze vzw.”

Kurt GULDENTOPS

.

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio