Ouderdom begint op je 27ste

Volgens een nieuwe studie beginnen onze mentale capaciteiten te verminderen vanaf ons 27ste levensjaar. De piek wordt bereikt op de leeftijd van 22 jaar.

ssimons

Onderzoekers van de Universiteit van Virginia (VS) onderzochten 2.000 mannen en vrouwen, variërend in leeftijd van 18 tot 60 jaar. De 2.000 personen werden zeven jaar lang gevolgd.

Tests

De proefpersonen moesten visuele puzzels oplossen, woorden en details uit verhalen herinneren en patronen herkennen in letters en symbolen. Soortgelijke tests worden vaak gebruikt om mentale achteruitgang, zoals dementie, vast te stellen.

Bij negen van de twaalf tests bleek dat de gemiddelde leeftijd waarop het best werd gepresteerd, 22 jaar was.

De eerste leeftijd waarbij de prestaties significant lager waren dan bij de topscores, lag op 27 jaar voor drie tests inzake redeneringsvermogen, denksnelheid en ruimtelijk inzicht.

Geheugen

Het geheugen bleek achteruit te gaan op de gemiddelde leeftijd van 37 jaar. In de overige tests werden slechtere resultaten vastgesteld vanaf de leeftijd van 42 jaar.

Tests inzake woordenschat en algemene kennis wezen uit dat deze vermogens ten vroegste vanaf de leeftijd van 60 jaar afnemen.

Therapieën

Volgens professor Timothy Salthouse doen de resultaten vermoeden dat therapieën voor ouderdomsgerelateerde aandoeningen op vroegere leeftijd moeten starten, lang voor mensen bejaard zijn.

MEER OVER Gezin