Prinses Mathilde neemt het op voor allochtone vrouwen

Prinses Mathilde heeft zaterdag een congres van allochtone vrouwen bijgewoond in het Vlaamse parlement. Het Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen (SAMV) organiseerde de bijeenkomst 'In dialoog over wat ons bindt en beweegt' om de kwetsbare positie van allochtone vrouwen op de politieke agenda te zetten.

kscherpenberg

Op het congres gingen vrouwen van verschillende origines met elkaar in debat. Ze hadden het onder andere over hun verzuchtingen en ambities, hun positie en de samenleving, hun noden en behoeften. Ook onderwijs, opvoeding, huwelijksmigratie, identiteitsbeleving, ouderenzorg en intercultureel werken werden besproken.

Het doel van het congres is de kwetsbare positie van allochtone meisjes en vrouwen op de politieke agenda te zetten. Dit wil SAMV doen door tot nieuwe inzichten en beleidsaanbevelingen te komen die nodig zijn om de emancipatie en participatie van allochtone vrouwen te bevorderen.

De organisatie pleit voor de ontwikkeling van een beleid dat een globale en duurzame aanpak hanteert.