"Kwetsende gezangen in stadion tegengaan en veiligheid verbeteren"

Kwetsende gezangen in stadion tegengaan en veiligheid verbeteren

"Kwetsende gezangen in stadion tegengaan en veiligheid verbeteren"

Print
Minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt en François De Keersmaecker, voorzitter van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zijn tevreden met het gesprek dat ze vandaag voerden. "We wilden afspraken maken voor een positieve en constructieve samenwerking en we zijn daarin geslaagd.”

“Het doel van onze afspraken is bepaalde fenomenen zoals kwetsende gezangen tegen te gaan en de veiligheid in en rond de stadions te verbeteren. Een voetbalwedstrijd moet in de eerste plaats een sportgebeuren zijn dat je met plezier en in alle veiligheid bijwoont en om dat te realiseren moet iedereen zijn verantwoordelijkheid opnemen", aldus De Padt.

De minister en de voorzitter van de KBVB maakten een aantal afspraken:

Spreekkoren: het departement Binnenlandse Zaken en de KBVB zullen samen met de Nationale Supportersfederatie Profclubs rond de tafel gaan zitten om gezamenlijk acties uit te werken om de kwetsende gezangen tegen te gaan. Clubs kunnen bijvoorbeeld op voorhand op hun websites oproepen tot supporteren voor de club en niet tegen een andere club.
Ander voorbeeld: een speler of clubvoorzitter vraagt voor het begin van een mogelijk gevoelige wedstrijd uitdrukkelijk aan alle supporters om het sportief en fair play te houden.

Eén van de hoofddoelen van de minister en van de voorzitter van de KBVB is daarbij dat de supportersverenigingen zelf acties ondernemen opdat al hun leden ervan overtuigd zouden raken dat niet-kwetsende gezangen de regel moeten zijn.

Artikel 58 van de FIFA, de wereldvoetbalbond: de huidige versie van artikel 58 van de FIFA waarin staat dat de clubs ook zonder dat zij een fout hebben begaan, gesanctioneerd kunnen worden voor het gedrag van hun supporters, zal opgenomen worden in het reglement van de KBVB. Momenteel staat nog een oude versie van artikel 58 in het KBVB-reglement. De KBVB verbindt zich ertoe het reglement ook toe te passen.

Veiligheidsluik verbonden aan de clublicentie: zowel de minister als de voetbalbond zullen nagaan of het juridisch mogelijk is een veiligheidsattest te verbinden aan de clublicenties. Voor een club een licentie krijgt, zou zij een veiligheidsattest moeten kunnen voorleggen waaruit blijkt dat de club in orde is met de meest essentiële veiligheidsvoorwaarden.

Disciplinair systeem KBVB: de KBVB verbindt zich ertoe het disciplinair systeem van de bond te reorganiseren zodat het sneller en daardoor doeltreffender zal verlopen.

Activeren: de minister van Binnenlandse Zaken en de voorzitter van de KBVB hebben onderling afgesproken dat de regeling waarbij de clubs sancties kunnen treffen wegens lichte inbreuken (bijvoorbeeld in staat van openbare dronkenschap het stadion betreden) geactiveerd wordt.

Politiefactuur

Bekijk een overzicht van de politiefactuur voor de laatste voetbalseizoenen en van het aantal politieambtenaren die per seizoen zijn ingezet om de veiligheid rond de stadions te verzekeren via dit Powerpoint-bestand.

Meer voetbalnieuws