Regering poogt met klein budget crisis te lijf te gaan

Regering poogt met klein budget crisis te lijf te gaan

Regering poogt met klein budget crisis te lijf te gaan

Print
Het kernkabinet is deze voormiddag bijeen gekomen om samen met enkele experten de economische toestand te bespreken. De regering liet echter al uitschijnen dat er weinig budgettaire ruimte is om grootschalige maatregelen te treffen.

De opdracht van het kernkabinet was om met de weinige financiële middelen impulsen te creëren om zoveel mogelijk banen te beschermen.

De ministers luisterden eerst naar economen van de Nationale Bank, het Planbureau en andere instellingen die een uiteenzetting deden over hoe zij de economische toestand de komende maanden zien evolueren.

Tijdelijke werkloosheid bedienden

Met die kennis ging het kernkabinet zelf aan de slag om maatregelen uit te dokteren. Karel De Gucht (Open Vld) pleitte voor de vergadering al voor tijdelijke werkloosheid voor bedienden. Momenteel kunnen vele bedrijven hun bedienden niet ontslaan wegens de hoge ontslagpremies, aldus de minister van Buitenlandse Zaken.

Het gaat al om het tweede relanceplan nadat eind 2008 een eerste herstelplan werd ingevoerd ter waarde van 2 miljard euro.

MEEST RECENT